Nõustasime Eesti üht suurimat jäätmekäitluse ja ringmajandusega tegelevat ettevõtet Ragn-Sells osaluse võõrandamisel Jõgeva maakonnas asuva Torma prügila operaatorist Amestop.

Jäätmekäitlus

Torma prügila on üks viiest tavajäätmete prügilast Eestis. Ragn-Sells Group on eraettevõte, mis tegutseb jäätmekäitluse, keskkonnateenuste ja ringlussevõtu valdkonnas Rootsis, Norras, Taanis ja Eestis 96 kohas.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime Ragn-Sellsi tehingu läbirääkimistel ja tehingudokumentide koostamisel ning tehingu lõpuleviimisel.

Meie klienditiimi juhtisid partner Piret Jesse, nõunik Jane Eespõld ja vandeadvokaat Robin Teever.