Esindasime edukalt Saaremaa Laevakompaniid kolmes kohtuastmes üle 60 miljoni euro suuruse kompromissilepingu tagasivõitmise vaidluses.

Võlausaldajate huvid

2018. aastal alguse saanud vaidluses esitasid hagejad Saaremaa Laevakompanii (SLK) vastu nõudeid kompromissilepingu üksikute punktide tagasivõtmiseks, väites, et need kahjustavad SLK võlausaldajate huve.

Kohus leidis, et kompromissilepingu üksikuid alapunkte pole võimalik tühistada eraldiseisvalt teistest kompromissilepingu alapunktidest ja esitatud nõuded on alusetud. See tähendab, et SLK-l on vara rohkem kui kohustusi ja ettevõte pole pankrotis. Pankrotimenetluse lõpetamine annab SLK-le võimaluse jätkata majandustegevust ja osaleda saartevahelise reisijateveo korraldamiseks välja kuulutatud riigihankes.

Teedrajav kohtulahend

SLK-d kohtus esindanud Soraineni advokaadi Mari Agarmaa hinnangul on lisaks kohtulahendi suurele majanduslikule mõjule ca 60 miljonit euro näol tegemist olulise kohtupretsedendiga kuivõrd kehtiv pankrotiseadus tehingu osalist tagasivõitmist ei reguleeri. Kohtulahend annab selleks juhised, luues pankrotimenetluses võlausaldajate ja võlgniku huvide vahel tasakaalu olukorras, kus võlausaldaja soovib vaidlustada sõlmitud kompromissilepingu üksikut alapunkti selliselt, et tema poolt tehtud sooritused tuleks talle tagastada, kuid samal ajal talle tehtud sooritused jääksid kehtima.

Lisaks mõjutab kohtulahend pooleliolevat kriminaalmenetlust seoses maksejõuetuse põhjustamisega. Ei ole võimalik kedagi kriminaalkorras karistada maksejõuetuse põhjustamise eest olukorras, kus maksejõuetus on ära langenud ja pankrotimenetlus lõpeb.

Meie kliendimeeskond

Saaremaa Laevakompaniid esindasid kõikides kohtuastmetes meie partner Carri Ginter, maksejõuetuse valdkonna juht Mari Agarmaa, vandeadvokaat Piret Schasmin ja advokaat Liisa-Maria Puur.