Nõustasime Eestimaist kerisetootjat Saunum Groupi aktsiate täiendava avaliku pakkumise läbiviimisel ning uute aktsiate kauplemisele võtmisel Nasdaq Tallinna poolt opereeritaval alternatiivturul First North.

Kõrgendatud huvi strateegilistelt partneritelt

Eesti investoritele suunatud pakkumise käigus esitas märkimiskorralduse 507 investorit, kokku märgiti 144 196 aktsiat 1 139 148 euro eest. Uued aktsiad jaotati pakkumises osalenud investoritele vastavalt nende poolt esitatud märkimiskorraldustele.

„Eesti jaeinvestorite huvi märkimise vastu oli tagasihoidlikum, kuid mitmed strateegilised partnerid näitasid meie vastu kõrgendatud huvi, tänu millele saime pakkumise miinimumeesmärgi ületatud. Arvestades üldist ebakindlust aktsiaturgudel oleme tulemustega rahul“ kommenteeris Saunumi nõukogu esimees Andrus Vare.

Tulevikuinvesteering Soomest

Pakkumise käigus märkisid aktsiaid mitmed Saunumi partnerid. Muuhulgas jõuti kokkuleppele tulevikuinvesteeringu osas Soome edasimüüjaga, kes plaanib lisaks juba märgitud aktsiatele hiljemalt käesoleva aasta detsembris omandada ettevõtte nõukogu liikmetelt Lauri Paeveerilt ja Lauri Meidlalt kokku 23 816 aktsiat hinnaga 8,4 eurot aktsia kohta. Mõlemad nõukogu liikmed loovutavad müügist laekuva raha vabatahtlikult Saunumile toetamaks ühingu edasist arengut.

Pakkumisest saadavat tulu plaanitakse kasutada tootearenduse finantseerimiseks, turundus- ja müügitegevuse arendamiseks ja laiendamiseks nii Eestis kui ka valitud eksportturgudel.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime klienti kogu protsessi vältel. Meie kliendimeeskonda juhtis partner Kätlin Krisak, keda toetasid vandeadvokaat Robin Teever ja advokaat Kamilla Alma Vilderson.