Nõustasime Škodat Elroni poolt korraldatud riigihankes 6 rongi ostmiseks koos võimalusega tellida tulevikus veel 10 täiendavat rongi.

Eesti rongipargi kaasajastamine

„Uued rongid annavad suure panuse keskkonnasõbralikuma transpordiühenduse loomisesse ning loodetavasti leevendame nende liinile jõudmisega ka senist koormust Eesti ühel populaarseimal rongiliinil,“ sõnas Elroni juhatuse esimees Merike Saks.

Tellitavad elektrirongid on kahesüsteemsed, nendega saab sõita nii vanas kontaktvõrgu alas kui ka uutel planeeritavatel elektrifitseeritud raudteelõikudel. Uued rongid on osa Eesti rongipargi kaasajastamisest.

Kuue rongi maksumus on 56,2 miljonit eurot, mis sisaldab rongi tootmishinda ja ka 5 aastat ekspluatatsiooni kindlustavat hooldusvaruosade ja -materjalide paketti.

Eesti Liinirongid on riigile kuuluv ettevõte, mis korraldab raudteetransporti, sealhulgas reisijateveo ja muude kaasnevate teenuste osutamist ning raudteeveeremi remonti.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Meie meeskond aitas ette valmistada Škoda taotlust hankes kvalifitseerimiseks ja seejärel koostada pakkumust hanke teises etapis. Nõustasime klienti ka lepingu sõlmimisel.

Projekt hõlmas ka riigihangete vaidlust hanke varases staadiumis, mille käigus esindasime klienti edukalt riigihangete vaidlustuskomisjonis. Selle tulemusel muudeti riigihanke hindamiskriteeriumit, mis võimaldas kliendil esitada eduka pakkumuse.

Kliendimeeskonda juhtis meie riigihangete ja avaliku sektori projektide meeskonna juht, advokaat Kadri Härginen, tiimi kuulusid ka partner Carri Ginter, vandeadvokaat Kaido Künnapas ning advokaadid Gerli Helene Gritsenko ja Mario Sõrm.