Esindasime edukalt klienti investeerimislepingu alases vaidluses, mille raames finantseeriti kinnisvara omandamist ja lepiti kokku investeeringu tasuvuse tingimustes.

Kompromissi leidmine

Lepingupooltel olid erinevad arusaamad investeeringu tasuvuse tingimustest ja sellest, mis mõju on uute läbirääkimiste pidamisel vana investeerimislepingu tasuvuse tingimustele. Kohtuvaidluse põhiküsimuseks oli poolte tahe investeerimislepingu sõlmimisel ja uue tehinguga seotud läbirääkimiste mõju juba sõlmitud investeerimislepingule ning sellest tulenevad vastastikkused õigused ning kohustused. Poolte tahte välja selgitamiseks kuulati investeerimislepingu sõlminud äriühingute seaduslikud esindajad kohtuistungil üle, mille tulemusel pooled jõudsid kompromissi sõlmimiseni ja saavutati õigusrahu.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Esindasime klienti kõigis vaidlusega seotud õigusküsimustes, sh kohtuvaidluse raames Harju Maakohtu ees.

Kliendimeeskonda kuulusid maksejõuetusõiguse valdkonna juht Mari Agarmaa ja jurist Maarika Maripuu.