Aitasime luua koostööplatvormi Rohetiiger. Projekti eesmärk on suurendada keskkonnateadlikkust ja panna alus tasakaalus rohemajandusele, nii nagu Tiigrihüpe käivitas Eesti tehnoloogiasektori arengu.

Eesmärgiks tasakaalus majandus

Rohetiiger on sektoriteülene koostööplatvorm eri algatustele ja ettevõtmistele, mis aitavad Eestil kiiremini tasakaalus majanduse suunas liikuda. Rohetiiger esindab kestlikkuse suunal tiigrihüpet tegevaid ettevõtteid, koondab teadlastelt ja vabaühendustelt teadmisi, kujundab koos avaliku sektoriga poliitikaid. Üksikisikul aitame orienteeruda keskkonnateemades ja muutuda igaühel vastutustundlikuks rohetiigriks.

Rohetiigri eesmärk on viia roheline areng Eesti ühiskonnas järgmisele tasandile, tehes koostööd sektorite vahel kolmel tasandil:

  • Ettevõtete esindamine keskkonnaküsimustes ja ettepanekute tegemine poliitikakujundajatele
  • Muudatuste rakendamine praktikas
  • Keskkonnateadlikkuse tõstmine

Meie teenused ja kliendimeeskond

Toetasime klienti kõigis sihtasutuse asutamisega seotud õigusküsimustes ning aitasime kujundada ettevõtte juhtimisstruktuuri ja liikmesuhete struktuuri.

Meie kliendimeeskonda kuulusid partner Karin Madisson ja advokaat Kirsi Johanna Koistinen.