Esindame Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistut kohtuvaidluses hoiu-laenuühistuga ERIAL.

Kohtutee algas e-kirjast

Vaidlus sai alguse eelmisel aastal, kui ERIAL alustas kohtuteed Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistuga viimase poolt oma liikmetele saadetud e-kirja tõttu. Juba 2019.a. novembris saadetud e-kirjas hoiatas Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistu oma liikmeid, et ERIAL-i majandustegevus ei ole jätkusuutlik ja selles võivad esineda finantspüramiidi tunnused. Tänaseks on sarnase kahtluse ERIAL-i suhtes püstitanud ka politsei. ERIAL nõuab Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistult kohtus ebaõigete andmete ümberlükkamist. Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistut esindab selles kohtuasjas meie nõunik Karl Kask.

Hoiu-laenuühistu ERIAL on kadumas

Käesoleva aasta veebruaris loobus ERIAL finantsteenuse osutamise loast ning teatas saneerimistaotluse esitamisest. Nii üritab ühistu lahkuda karmimate nõuetega hoiu-laenuühistu seaduse alt ja muuta end tulundusühistuks, 16 miljonit eurot plaanitakse nende teatel tagasi maksta pooleliolevate kinnisvaraarenduste lõpetamise ja müügiga. Kask kinnitas Äripäevale antud intervjuus ERIALi saneerimisprotsessi kommenteerides, et hoiu-laenuühistu vormi muutmine tulundusühistuks enne saneerimismenetlust ei ole küll keelatud, kuid ettevõtlusvormi muutmine saneerimisprotsessides ei ole siiski tavapärane. Tegemist on erinevate ühistutega, mis tegutsevad erinevate seaduste alusel. “Hoiustajad paigutasid oma raha kõrge intressi ootuses algselt siiski finantseerimisasutusse, mitte tavalisse tulundusühistusse,” nentis Kask Äripäevale antud kommentaarides.

Meie kliendimeeskond

Põhja-Eesti Hoiu-laenuühistut esindav Karl Kask on advokaadina praktiseerinud alates 1994. aastast ning osalenud nii tsiviil- kui halduskohtus sadade kohtuvaidluste lahendamisel.

Karlil on ka pikaaegne kogemus saneerimismenetlustes, kus ta on esindanud võlausaldajaid edukalt näiteks TERE ja Baltika saneerimismenetlustes.