Meie fintech eksperdid nõustasid Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse reformi järgselt tegevusloaprotsessis erinevaid virtuaalvääringu teenusepakkujaid. Meie töö hõlmas nii uute virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevuslubade taotlemisel nõustamist kui ka olemasolevate tegevuslubade uuendamist.

Olemasolevate tegevuslubade uuendamine

Me nõustasime Auto Coin Payments’i, kes on AutoCoinCars turu operaator, mis hõlbustab krüptomakseid autotööstuses ja BB Trade Eestit, kes on zondacrypto turu operaator ning globaalne krüptoraha platvorm, olemasoleva virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusloa uuendamisel.

Tegevusloa uuendamise protsess oli üsna keeruline, kuna muudetud seaduse rakendamine hõlmas järelevalveasutuse poolt järk-järgult välja antavate suuniste valguses palju ebakindlust. Tegevuslubade uuendamise taotluste hindamine on veel pooleli. Rahapesu Andmebüroo andmetel on tänaseks üleriigiliselt kinnitatud vaid 20 tegevusloa uuendust.

Uute tegevuslubade saamine

Samuti nõustasime Finitive Technologies’i, kes on juhtiva infrastruktuuri ja likviidsuse pakkuja Aquanow Eesti üksus, mis võimaldab digitaalsete varade institutsionaalset ja ettevõttepoolset kasutamist, ning krüptokauplemisplatvormi NjordX operaatorit NjordX Finance’i uue virtuaalvääringu teenusepakkuja tegevusloa saamisel Eestis reformitud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse alusel.

Need küsimused on eriti tähelepanuväärsed, kuna Rahapesu Andmebüroo veebilehe andmetel on uue korra alusel välja antud vaid 4 uut tegevusluba.

Karmim regulatsioon

Alates 2022. aasta märtsist, mil jõustus Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muudatus, on Eestis märkimisväärne hulk virtuaalvääringu teenusepakkujaid tegevuse peatanud. Rahapesu Andmebüroole esitati seadusjärgseks tähtajaks 2022. aasta juunis vaid 135 tegevusloa uuendamise taotlust, samas kui ligi 400 tegevusloast on teenusepakkujate poolt vabatahtlikult loobutud või Rahapesu Andmebüroo poolt seni karmistatud regulatsiooni mittetäitmise tõttu kehtetuks tunnistatud.

Lisateavet rahapesu tõkestamise seaduse muudatuste ja nende mõju kohta virtuaalvääringu teenusepakkujatele leiab siit (inglise keeles).

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime Auto Coin Payments’i ja BB Trade Eestit kogu tegevusloa uuendamise protsessi vältel, sealhulgas sisedokumentide täiendamisel, loauuendamise protsessi keerukustes navigeerimisel ja uute regulatiivsete nõuete täitmise tagamisel.

Nõustasime Finitive Technologies’i ja NjordX Finance’i peamiselt Rahapesu Andmebürooga suhtlemisel.

Kliendimeeskonda juhtisid jurist Krista Ševerev, nõunikud Jane Eespõld ja Hetti Lump ning partner Kätlin Krisak, keda toetasid korporatiivsetes küsimustes vandeadvokaat Robin Teever ja jurist Kadri Puu.