Meie vandeadvokaadid Olivia Kranich (Eesti) ja Stasys Drazdauskas (Leedu) ning advokaat Lūcija Strauta (Läti) andsid oma panuse rahvusvahelise advokaadibüroo Bird & Birdi partneri Pawel Lipski poolt juhitud projekti, koostades väljaandes Practical Law Global avaldamiseks ülevaate DSM direktiivi (Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC) rakendamisest Eestis, Lätis ja Leedus. Practical Law (Thomson Reuters) poolt juhtis projekti Frieda Donahue. Direktiiv käsitleb autoriõigust ja autoriõigusega kaasnevaid õigusi digitaalsel ühtsel turul.

DSM direktiiv jõustus 2019. aasta 7. juunil. Liikmesriikidel oli aega kuni 2021. aasta 7. juunini, et direktiiv siseriiklikku õigusesse üle võtta. Eesti on direktiivi rakendanud autoriõiguse seaduse muudatustega.

Projekti käigus välja töötatud dokument annab ülevaate direktiivi rakendamise seisust igas Euroopa Liidu liikmesriigis, sealhulgas rakendusseadustest ja asjakohastest kuupäevadest ning vajaduse korral tulevaste meetmete plaanidest. Teatud liikmesriikide puhul sisaldab see ka kommentaare valitud võtmepunktide kohta seoses rakendamise ulatusega.

Pawel Lipski sõnul on tegemist esimese ja ainsa taolise põhjaliku uuringuga DSM direktiivi rakendamise kohta (mida vaatamata 2021. aastal kukkunud tähtajale pole paljudes riikides veel tehtud).

Loe lähemalt: Digital Copyright Directive – ESTONIA