Nõustasime Eesti ettevõtet Synbase, mis pakub terviklikku tugiteenust tervishoiuteenuste pakkujatele. Toetasime ettevõtet lahenduste leidmisel erinevatele andmekaitsega seotud küsimustele ning revolutsioonilise veebikeskkonna lansseerimisel, mis võimaldab tervishoiutöötajatel ligi pääseda tõenduspõhise meditsiini andmebaasidele.

Tervishoiuteenuste toetamine

Synbase aitab tervishoiuteenuste pakkujate aega kokku hoida, ühendades värskeimad tõenduspõhise meditsiini teadmised terviklikuks ja kõikehõlmavaks teenuseks. Seni vaid integreeritava tarkvarana kättesaadavat teenust on nüüdsest võimalik kasutada ka veebikeskkonna kaudu. Teenus ühendab 16 erinevat tõenduspõhise meditsiini andmebaasi, mis on vajalikud kliinilise töö korraldamiseks. Integreerides süsteemi näiteks perearsti, haigla või apteegi süsteemidesse, on pidevalt uuenevaid andmeid võimalik kasutada tugisüsteemina kliiniliste otsuste tegemisel.

Meie teenused

Nõustasime Synbase-i osana meie Shared Mission 2021 programmist pro bono põhimõttel.  Programm näeb ette 100 000 euro väärtuses tasuta õigusnõu pakkumist uuenduslikele projektidele, mis toetavad kohaliku kogukonna arengut.

Meie meeskond aitas Synbase-i uue veebikeskkonna privaatsuspoliitika ja kasutustingimuste koostamisega.

Meie kliendimeeskond

Synbase-i nõustasid meie andmekaitse ning meditsiini ja tervishoiu valdkonna spetsialistid partner Kaupo Lepasepp, vandeadvokaadid Olivia Kranich ja Lise-Lotte Lääne ning advokaat Liisa Kuuskmaa.