Nõustasime Ukraina ettevõtet Nova Post’i Eesti filiaali avamisel ja postiteenuse osutaja tegevusloa taotlemisel. Kaasuse teeb harukordseks see, et hetkel on Konkurentsiameti poolt väljastatud ainult üks kehtiv postiteenuse osutaja tegevusluba.

TOP 20 suurimaid maksumaksjaid Ukrainas

Nova Post on ettevõtete grupp, mis osutab eraklientidele ja ettevõtetele täies ulatuses logistika- ja sellega seotud teenuseid. Grupp koondab endas Ukraina ja välisriikide ettevõtteid nagu Nova Post Ukrainas, Poolas, Leedus, Tšehhis, Rumeenias, Moldovas ja Saksamaal; Nova Post Global; Supernova Airlines ja NovaPay.

Ulatuslik abi postiteenuse tegevusloa taotlemisel

Osade postiteenuste osutamise jaoks on nõutud majandustegevusteate esitamine ja teiste jaoks tegevusluba. Kuna Nova Post’i  eesmärgiks on pakkuda erinevaid teenuseid, nõustasime klienti Eesti postiteenuste osutamise keerukates regulatsioonides tervikuna.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Lisaks kliendi abistamisele Eesti filiaali asutamisprotsessis nõustasime klienti kõikides postiteenuse osutamisega seotud regulatiivsetes küsimustes.

Kliendimeeskonda kuulusid partnerid Kaupo Lepasepp ja Karin Madisson, vandeadvokaat Verner Silm ning advokaadid Helery Maidlas ja Lee Raudsepp.