Nõustasime Tallinna Linnavalitsust riigihankes otsuste tegemisel ja esindasime linna kohtuvaidlustes seonduvalt innovaatilise koostöölepingu sõlmimisega maailma juhtiva välimeediafirma ning kohaliku turuliidriga JCDecaux Eesti.

Hankelepingu tulemusena paigaldatakse Tallinnasse 1200 ühistranspordi ootekoda, 34 välitualetti ja 141 linnateabe- ja reklaamvitriini. Riigihanke eeldatav maksumus on ca 67 miljonit eurot ja hankelepingu kestus on 21 aastat. Linn seejuures projekti investeerima ei pea ja teenib täiendavalt tulu reklaamimaksu abil.

Unikaalne leping

Kohalikul omavalitsusel on seaduslik kohustus tagada ootepaviljonide ja välitualettide olemasolu. Tallinna linn asus mitmeid aastaid tagasi uurima võimalusi, kuidas oma ülesande täitmist kõige paremini ellu viia. Kuigi linnal oli ühe variandina laual ka ise vajaliku investeeringu tegemine suurusjärgus 25 miljonit eurot, millele lisanduks veel paigaldamise ja hoolduse kulud, oli soov töötada välja alternatiivne lahendus koostöös erasektoriga, mis oleks linna jaoks kõige mõistlikum.

Riigihanke alusel valitud partner JCDecaux Eesti tagab linnale nõutavate ootekodade, välitualettide ja vitriinide paigaldamise, ehitamise, hoolduse ja remondi 21 aasta pikkusel perioodil, saades tulu reklaami eksponeerimise ning tualettide kasutajatelt tasu saamise õiguse kaudu.

Tegemist on unikaalse lepinguga mitte ainult Tallinna linnas aga ka teiste omavalitsuste kontekstis, võimaldades linnale seatud kohustust täita ilma täiendavate rahaliste investeeringuteta.

Kasulik mõlemale poolele

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart selgitas, et koostööpartner saab tulu teenida ootepaviljone reklaampinnana kasutades. „Partneril tekib õigus ka veel täiendavalt reklaampindu ehitada,“ lisas Kõlvart. „Samas linn ei pea investeerima, ei pea tasuma paigaldamis- ja hoolduskulusid ja saab veel ka tulu keskmiselt 500 000 eurot aastas reklaamimaksu abil.“

Pooled uutest ootekodadest valmivad linna poolt välja töötatud disaini järgi ning pooled koostööpartneri disaini järgi, mis on samuti spetsiaalselt Tallinna linna jaoks välja töötatud. Esimesed 300 uut ootekoda paigaldatakse juba järgmise aasta jooksul.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Esindasime Tallinna linna vaidlustes riigihanke alusdokumentide üle Riigikohtu menetluses (haldusasi 3-22-619) ja hankija otsuste üle kolmes kohtuastmes (haldusasi 3-22-1529). Mõlemad kohtuasjad lõppesid Riigikohtu määrusega, millega kaebajate kassatsiooni menetlusse ei võetud. Ka kõigis kohtuastmetes otsustasid kohtud Tallinna linna kasuks. Lisaks nõustasime Tallinna linna ka riigihankes otsuste tegemisel, mille tulemusena hankeleping sõlmiti.

Meie kliendimeeskonda kuulusid partner Allar Jõks, nõunik Kadri Härginen ja advokaat Mario Sõrm.

Rohkem infot: Postimees.