Esindasime edukalt Svarmili vaidluses endise töötajaga, kellel diagnoositi kutsehaigus ja kes nõudis hüvitist, sh moraalse kahju hüvitamist valu ja kannatuste eest. Hageja soovis saada sissetuleku kaotuse tõttu igakuist kompensatsiooni kogu eluks.

Nõue jäeti rahuldamata

Tavaliselt eeldatakse, et kutsehaiguse on põhjustanud tööandja ebaseaduslik käitumine. Kuigi Eesti kohtud jätavad harva sarnased nõuded rahuldamata, jätsid tsiviilkohus ja apellatsioonikohus seekord nõude täiel määral rahuldamata. Kohtud leidsid, et kui endine töötaja kutsehaiguse all ka kannatas, oli Svarmil sobivatesse seadmetesse investeerides ja töötajaid koolitades teinud tööandjana omalt poolt kõik, mis tema võimuses, et takistada haiguse süvenemist.

Meie kliendimeeskond

Klienti esindasid partner Allar Jõks ja advokaat Kadri Härginen.