Konkurentsiameti tähelepanu alla sattudes võiks ametiga sõtta minek olla ettevõtjale viimane valik – mõistlikum on püüda olukorda muul viisil parandada, tõdesid esinejad infraettevõtetele suunatud Soraineni konkurentsiõiguse ärihommikul.

Soraineni partner Kaupo Lepasepp tõdes, et strateegilises plaanis on konflikt harva mõistlik valik. „Täiemõõdulises eskalatsioonis on harva võitjaid, on vaid palju süütuid kannatanuid,“ märkis Lepasepp, kes on ka mitmeid ettevõtteid vaidlustes Konkurentsiametiga esindanud. Lepasepa sõnul on osapooltel erimeelsustesse sattumisel alati mõistlik rahu säilitada ja solvangutest hoiduda. 

Konkurentsiameti konkurentsiteenistuse järelevalveosakonna juhataja Juhan Põldroos nõustus, et kõige olulisem on Konkurentsiameti ja ettevõtete vaheline avatud suhtlus. „Asju tuleb mõistlikult võtta ja mitte minna kaevikusõtta. Konkurentsiametile on küll vaidluste lahendamine põhitegevus, aga me oleme siiski tarbijate jaoks välja mõeldud ja ka tarbijad ei taha kohtuvaidlust,“ täpsustas ta. Konkurentsiamet eelistab Põldroosi sõnul ettekirjutustele ja väärteomenetlustele seda, et ettevõtja võtab endale kohustuse olukorda parandada.

Soraineni konkurentsiõiguse advokaat Piibe Lehtsaar tõstatas teema, et Eestis vaatab Konkurentsiamet palju teravamalt hindu kui teised ELi riigid. Seejuures on oluline teada, et liiga kõrge hinna kehtestamise süüdistuse võib saada ka kahjumlik ettevõte, sest Konkurentsiameti silmis ei või majanduslikku ebaefektiivsust tarbijalt sisse kasseerida. Juhan Põldroos kinnitas, et Eesti konkurentsiamet tegeleb tõepoolest hinnateemaga palju, kuigi see nõuab ametilt palju ressursse ja analüüsi.

Turgu valitseva seisundi kohta märkis Põldroos, et see ei ole iseenesest taunitav ja ka sellises olukorras saab ettevõte tõhusalt konkureerida. „Turgu valitsevat seisundit ei tasu karta – ka nii saab kasumit teenida. Küll aga on meie soovitus hallis tsoonis arvestada konkurentsireegleid,“ rõhutas Põldroos.

Sorainen korraldas 24. mail ärihommiku „Konkurentsiamet ja infrastruktuuriettevõtted – suhtenõustamine kriiside ennetamiseks“.