Meie finants- ja kindlustustiimi jurist Krista Ševerev valiti Briti-Eesti Kaubanduskoja (BEK) juhatuse liikmeks. Krista võtab rolli üle Mari Agarmaalt, kes viimased kaks aastat BEK-i juhatusse kuulus. Uue juhatuse ametiaeg on kaks aastat ja Krista roll on toetada kaubanduskoda õigusküsimustes ning aidata korraldada juriidilistel teemadel üritusi BEK-i liikmetele.

BEK on liikmelisusel põhinev organisatsioon, mille eesmärk on aidata ettevõtetel ja ettevõtlikel inimestel luua sidemeid Ühendkuningriigi ja Eesti äriringkondade sees ja nende vahel.

”Igapäevatöö raames puutun tihti kokku välismaa ettevõtjatega, kes soovivad Eestis kanda kinnitada, ning ka Eesti ettevõtjatega, kes on huvitatud Ühendkuningriiki laienemisest. Briti-Eesti Kaubanduskoja tegevustes kaasa lüües on võimalik mõlemal suunal täiendavalt abiks olla ning saada laiemat teadmist ettevõtjate vajadustest. Kuna advokaadibüroo Sorainen on koja pikaajaline liige, jätkame oma panusega juhatuse liikme tasemel“ kommenteerib Krista. Lisaks Kristale löövad koja tegevustes aktiivselt kaasa meie advokaat Mari Agarmaa ning juristid Kati Rohtla ja Maarika Maripuu.