Eestis on palju Põhjamaade investoreid, kes soovivad siia tulles saada ülevaadet energeetikavaldkonna regulatiivsest korrast. Investori jaoks on oluline teada, kas ta saab usaldada riigis kehtivaid seadusi ja milline on regulatiivne keskkond. Künnapi sõnul on Eesti poliitilises elus mitmeid nähtavaid tendentse, mis seda negatiivselt mõjutavad. Näiteks hooletu suhtumine õigusriigi põhimõttesse või mõtteviis, et vahel ongi kasulik, kui protsessid võtavad kaua aega. Investori vaatenurgast on see aga halb, sest raha ja aja vahel on võrdusmärk. Kuula pikemalt ettekandest!

Vaata ärihommiku slaide ja kuula ka teisi ettekandeid!