17.05.2023 toimunud ärihommikul “Energeetikaprojekti juriidiline elukaar” rääkisid Soraineni kinnisvara- ja ehitusõiguse ekspert Sandra Mikli ning konsultatsiooniettevõtte Skepast ja Puhkim tegevjuht Anni Konsap energeetikaprojektiga seotud planeeringutest ja keskkonnamõjude hindamisest.

Järjest enam puutuvad nii kohalikud omavalitsused kui ka üksikisikud kokku taastuvenergeetika arendustega. Üks peamisi instrumente arenduste kavandamiseks on kohaliku omavalitsuse eriplaneering. Eriplaneeringus valitakse esmalt arendusalaks sobiv asukoht ja tehakse seejärel detailne lahendus, näiteks tuuliku kõrguse või muude selliste näitajate kohta. Samas on riiklikul tasemel käimas paralleelprotsessid. Kuula pikemalt ettekandest!

Vaata ärihommiku slaide ja kuula ka teisi ettekandeid!