Eesti seadustes kehtestatud notariaalse vorminõude tõttu on maakasutuslepingute sõlmimine ning võimalik hilisem muutmine aja ning tehingumaksumuse tõttu kulukas. Seepärast tuleb poolte jaoks olulised küsimused läbi mõelda ning vastaspoolega läbi rääkida enne tehingu sõlmimist.
Teemad, millele olulist rõhku panna, on muuhulgas maakasutusõiguse eest makstavad tasud ning nende arvutamine, maa kasutamine, sealhulgas planeerimis- ja ehitusstaadiumis, maa kasutamise tingimused taastuvenergia elektrijaama töötamise perioodil ning maa tagastamine pärast elektrijaama töö ning maakasutusõiguse lepingu lõppemist. Kuula pikemalt ettekandest!