Ukrainas toimuv sõda mõjutab meid kõiki ja mitmerahvuselistes töökollektiivides on olukorrast tingituna pinged kerged tekkima. Meie tööõiguse ekspert Pirkko-Liis Harkmaa ning partner Norman Aas koos külalisesinejatega käsitlesid töökeskkonna pingetega seonduvaid teemasid diskrimineerimisest konfliktide lahendamiseni veebiseminaril.

 

Veebiseminari täispikka videot saad vaadata siin.

Kui sind huvitab mõni konkreetne seminaril käsitletud teema, viivad allolevad ajalingid sind õige lõiguni:

00:03:50 Lühiülevaade reeglitest Ukraina kodanike töölevõtmisel: Pirkko-Liis Harkmaa, Soraineni nõunik ja tööõiguse ekspert

00:17:28 Veendumusvabaduse piirid. Tööandja õigused ja kohustused rahvuse- või veendumuspõhise diskrimineerimise ärahoidmisel: Liisa-Ly Pakosta, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik

00:39:34 Sõjapropaganda ja vaenuõhutamise ilmingud töökeskkonnas: Norman Aas, Soraineni partner

00:59:20 Kuidas konflikte töökohal rahumeelselt hallata: Prof Tõnu Lehtsaar, psühholoog

01:19:56 Küsimused ja vastused ning lõppsõna: Pirkko-Liis Harkmaa, Soraineni nõunik ja tööõiguse ekspert