Mēs palīdzējām RB Rail noteikt pretendentu kvalifikācijas prasības lielā sliežu ceļa gulšņu iepirkumā, kā arī palīdzējām tās aizstāvēt publisko iepirkumu strīdā Iepirkumu uzraudzības birojā.

Transporta infrastruktūras juridiskie jautājumi

Mūsu klients rīko konkursa procedūru ar sarunām “Konsolidētās dzelzceļa gulšņu (iekļaujot sliežu stiprinājumus un zem gulšņa palikas) piegādes Rail Baltica dzelzceļa līnijas būvniecībai”.

Rail Baltica ir unikāls projekts, kas prasa inovatīvus risinājumus publisko iepirkumu organizēšanā.

Gulšņiem, ko iebūvēs dzelzceļa līnijā Rail Baltica, nepieciešams liels materiālu apjoms un tiem jāatbilst augstām drošības prasībām. Tādēļ mūsu klientam bija nepieciešams noteikt samērības, bet stingras kvalifikācijas prasības pretendentiem. Prasības aptvēra ne tikai iepriekšēju pieredzi gulšņus piegādāt, bet arī tos projektēt un ražot, tai skaitā jau ražošanas procesā aprīkot ar sliežu stiprinājumiem un zemgulšņu palikām.  Sorainen palīdzēja kvalifikācijas prasības izstrādāt.

Viens no potenciālajiem pretendentiem centās apstrīdēt kvalifikācijas prasības Iepirkumu uzraudzības birojā kā neatbilstošas Publisko iepirkumu likumam, konkurenci ierobežojošas un tādas, kas rada nevienlīdzīgu attieksmi pret piegādātājiem.

Inovatīva pieeja strīda risināšanā

Ar Sorainen atbalstu klientam izdevās izskaidrot Rail Baltica dzelzceļa līnijas atšķirību no Latvijā esošajām dzelzceļa līnijām, kas pieprasa atšķirīgu un inovatīvu pieeju.

Strīda gaitā tika vērsta uzmanība uz nepieciešamību nodrošināt Rail Baltica dzelzceļa atbilstību Eiropas Savienības savstarpējas izmantojamības tehniskajām specifikācijām, kā tas noteikts Eiropas Savienības Komisijas Regulā Nr. 1299/2014 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā (ES) 2016/797, kas attaisno pieredzes nepieciešamību ne tikai gulšņu piegādē, bet arī to projektēšanā un ražošanā.

Iepirkumu uzraudzības birojs apstrīdētās kvalifikācijas prasības atstāja spēkā.

Mūsu iesaiste

Juridisko palīdzību lietā sniedza vadošais speciālists, zvērināts advokāts Raivo Raudzeps.