Tulemusi ei leitud

Palun proovi teisi filtreid

 • Tallinna Linnatranspordi AS sõlmis surugaasibusside kasutamiseks vajaliku gaasihanke lepingu

  Kogemus / Pealinn

  Esindasime Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi (TLT) riigihankes, mille eesmärk on rajada Tallinnasse kaks surugaasi tankimisseadet ning osta 10 aastaks surugaasibussidele surugaasi. Samuti esindasime TLTd seonduvas riigihankevaidlustes. 1,5 aastat kestnud projekt parandab Tallinna linna keskkonda Projekt kestis ühtekokku üle 1,5 aasta ning selle tulemusena ehitatakse Tallinnasse kliendi kinnistutele kaks surugaasi tankimisseadet, millega hakatakse teenindama TLT poolt hangitud […]

 • Teedrajav otsus omastamise juhtumis

  Kogemus

  Esindasime edukalt Krässik OÜ-d (endine Daxin Baltic) ja teisi Daxini grupi kütusekaubandussektori ettevõtteid keerulistes kohtumenetlustes, mis olid seotud Krässiku eelmise juhatuse poolse positsiooni kuritarvitamisega. Riigikohus selgitas juhatuse tsiviilvastutust Antud juhtum hõlmas arvukalt tsiviil-, kriminaal-, rahapesuvastaseid ja majanduskuritegude menetlusi. Meie meeskond esindas ohvrit kriminaal- ja tsiviilkohtumenetlustes, aidates klienti ka varade päritolu väljaselgitamisel. Ühes tsiviilasjas esindasime klienti […]

 • Koostasime Tallinna linnale korruptsioonivastase strateegia

  Kogemus

  Meie majanduskuritegude uurimise ja ennetamise meeskond aitas Tallinna linnal koostada korruptsioonivastase strateegia. 2018. aasta juunist 2019. aasta märtsini kestnud uurimine strateegia loomiseks hõlmas peamiselt kolme valdkonda: sisekorraeeskirjade ülevaatamist ja seaduselevastavuse analüüsi, kinnisvaraga seotud tehingute kontrolli ning toetuste maksmise pistelist kontrolli. Analüüsi tulemusena pandi kirja 37 konkreetset ettepanekut korruptsiooniriskide maandamiseks. Ühe olulise muudatusena näeb uus korruptsioonivastane […]

 • Märgilise tähtsusega tõendamiskohustust puudutav vaidlus

  Kogemus

  Esindasime ehitusettevõtet Kaefer põhimõttelise tähtsusega vaidluses, kus Eesti kohtud selgitasid tõendamiskohustuse põhimõtteid juhtumites, mis puudutavad teenuste osutamise lepingu alusel esitatud tasustamisnõudeid. Kaefer oli sõlminud teenuste osutamise lepingu Isoestiga, mille kohaselt Isoest kohustus soojustama koostootmisjaama torustiku. Kuna Isoesti töös esines mitmeid vigu ja see jäi osaliselt tähtajaks lõpetamata, palkas meie klient uued koostööpartnerid ja keeldus Isoestile […]

 • Sorainen aitab Tallinna linnal luua korruptsioonivastast strateegiat

  Kogemus

  Pealinna nõustab strateegia koostamisel Soraineni majandus- ja korruptsioonikuritegude ennetamise meeskond eesotsas vandeadvokaatide Norman Aasa ja Merika Nimmoga, kellel endiste prokuröridena on korruptsioonikuritegude uurimise vallas suur kogemus, ning partner Carri Ginter, kellel on ettevõtte korruptsioonivastase nõustamise kogemus tegutsemisest Tallinna Sadama juhatuse ajutise liikmena. Tallinna linnapea Taavi Aasa moodustatud linna korruptsioonivastase strateegia väljatöötamise töörühma kuuluvad linna sisekontrolli […]

Soovid meie uudiskirju?

Registreeru

Otsi tehinguid

Ava filtrid

Ärivaldkond

Õigusvaldkond

Riik

Kuupäev

Kuupäev