Northern Horizon Capital viis läbi Baltic Horizon Fundi osakute teisese avaliku pakkumise ning noteeris fondi osakud Nasdaq Stockholmi börsil. Baltic Horizon Fundi osakud on Nasdaq Tallinna börsil noteeritud alates 2016. aasta 6. juulist ning alates 2016. aasta 23. detsembrist on need täiendavalt noteeritud ka Nasdaq Stockholmi börsil. Baltic Horizon Fund on esimene alternatiivne investeerimisfond, mis on noteeritud Nasdaq Stockholmi börsi uues alternatiivsete investeerimisfondide nimekirjas.

Osakute pakkumine oli suunatud Eesti, Rootsi, Taani ja Soome institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele, samuti institutsionaalsetele investoritele osades teistes Euroopa riikides alternatiivfondide direktiivi alusel ning teistele investoritele vastavalt osakute müügi riigis kehtivatele eeskirjadele.

Kinnisvarafondi Baltic Horizon Fund peamine fookus on Eesti, Läti ja Leedu pealinnades asuvasse  ärikinnisvarasse investeerimine. Fondivalitsejaks on Northern Horizon Capital, mis omab alternatiivfondivalitseja litsentsi.

Sorainen nõustas klienti kogu protsessi vältel, sh prospekti koostamisel ja registreerimisel, jaepakkumise loa taotlemisel Soomes ja Taanis ning läbirääkimistel ja muus suhtluses Eesti Finantsinspektsiooniga, Euroclear Sweden AB-ga, Nasdaq Tallinnaga ning pakkumise korraldajatega. Tegemist oli esmakordse osakute noteerimisega nii Nasdaq Tallinna kui ka Nasdaq Stockholmi börsidel, mistõttu nõustamine hõlmas mitmete uudsete juriidiliste lahenduste leidmist arveldamiseks ja tehingute läbiviimiseks kahe turu vahel.

Soraineni Eesti tiimis abistasid klienti partner Reimo Hammerberg, advokaat Kristina Promet, jurist Kadi Sink jt.