Esindasime puitehitiste ja saunade tootjat edukalt vaidluses äriühingu osaniku ja juhatuse liikmega. Vaidlus hõlmas nõustamist ja strateegia kujundamist pikema perioodi jooksul, kus seotud olid nii äriõiguse, juhatuse vastutuse ja intellektuaalomandi õiguse aspektid. Pooled vaidlesid mitmete ühinguõiguslike aspektide üle ning vaidlus käis ka intellektuaalomandi õiguste kuuluvuse osas.

Ühtlasi esindasime klienti kohtuvaidluses, kus osanik vaidlustas osakapitali suurendamise otsuse. Järgnevalt esindasime klienti kompromissi läbirääkimistel, mille tulemusena jäi osakapitali suurendamise otsus jõusse, klient omandas valitseva osaniku osa.

Osanik ei saa takistada ühingu arengut

Osakapitali suurendamise otsuse eesmärk oli kaasata osanikelt lisafinantseeringut uue ja pikalt planeeritud tootmishoone ehituseks. Tegemist oli ärilise otsusega, mille vastuvõtmine on osanike ainupädevuses ning selle vastuvõtmiseks on vajalik 2/3 osanike häältest, mis antud otsusele ka anti. Vastaspoole hinnangul kasutasid kliendi osanikud hääleõigust eeliste omandamiseks või eesmärgiga kahjustada teisi osanikke.

Kohus jättis rahuldamata  vastaspoole taotluse peatada kohtuvaidluse ajaks osakapitali suurendamise otsuse kehtivus ning kohus leidis, et osanikul oleks olnud võimalik vältida tema osa suuruse vähenemist osaledes osakapitali suurendamise. Veelgi enam, vaidlev osanik tegeles konkureeriva tegevusega ning kliendi arengu takistamine oleks andnud talle ebaausa konkurentsieelise.

Kohtulahend on eriti oluline seetõttu, et osakapitali suurendamise otsuste vaidlustamise kohta puudub kõrgeima kohtuastme praktika. Samas võivad sedalaadi vaidlused potentsiaalselt halvata kogu ettevõtte toimimise ja takistada investeeringute tegemist. Kuna vaidlused lõppesid, siis tänaseks on tootmishoone ehitus juba ka alanud ning ettevõte saab oma arengut jätkata.

 Meie teenused ja kliendimeeskond

Kliendimeeskonda juhtis partner Karin Madisson, ühinguõiguse teemades osalesid advokaadid Kristi Tammiku ja Lee Laanemäe, IP õiguste osas nõustas Olivia Kranich, kohtuvaidluses osalesid vandeadvokaat Albert Linntam ja Liisa-Maria Puur.