Nõustasime enam kui 40 riigis tegutseva Euroopa energiaettevõtte Fortum Balti kaugkütteäri müüki juhtivale rahvusvahelisele erakapitalifirmale Partners Group.

2021. aasta suurim M&A tehing Balti riikides

Tehing, mis jõustub pärast tavapäraste tingimuste täitmist, peaks lõpule viidama 2021. aasta teises kvartalis. Tehingu puhasväärtus on 800 miljonit eurot ning see jääb arvatavasti 2021. aasta suurimaks M&A tehinguks Balti riikides.

Tehing on osa Fortumi strateegiast, mille raames ettevõte hindab regulaarselt oma ärisid ning optimeerib portfelli, et luua maksimaalselt väärtust.

Fortumi pikaajalise strateegia jätk

Fortum pakub Baltikumis kaugkütet viies linnas – Tartus ja Pärnus, Lätis Daugavpilsis ja Jelgavas ning Leedus Klaipedas. Fortumile kuulub neis linnades neli koostootmisjaama ning lisaks ühisettevõtte kaudu 49% osalus 2020. aastal tööd alustanud Kaunase koostootmisjaamas.

„Müügitehing lähtub meie portfelli optimiseerimise kavast ning on jätkuks 2020. aastal Soomes toimunud edukatele müügitehingutele. Huvi müüdud varade vastu oli suur, kuna need ettevõtted on juba üle viidud väiksema süsinikuheitega tehnoloogiale,“ sõnas Fortumi asepresident ja linnalahenduste ärivaldkonna juht Per Langer.

„See investeering peegeldab Partners Groupi jätkuvat pühendumust ühiskonna arenguks olulistele infrastruktuuriinvesteeringutele, mis toovad ühtlasi kasu tegevuskohtade kogukondadele. Need varad toodavad sooja tuhandetele kodudele ja ettevõtetele kogu Baltikumi regioonis, mis on tuntud külmade talvede poolest,“ märkis Partners Groupi Euroopa taristuinvesteeringute juht David Daum.

Meie töörühm ja teenused

Nõustasime Fortumit kõigis Balti riikides ja tehingu kõigis etappides. Meie teenused hõlmasid enampakkumisel müügi ettevalmistamist, müüja juriidilist auditit oma Balti äridele, osaluse väljaostmist Eesti vähemusaktsionärilt, kontserni restruktureerimist kogu Baltikumi tasandil, ekspertnõupidamisi pakkujatega, Baltikumi tasandi projektijuhtimist ning tehingudokumentatsiooni ettevalmistamist ja konkurentsiõiguslikke küsimusi.

Meie projektirühma juhtisid välisnõunik Isabella Barbara Tisenhusen ja partner Toomas Prangli. Töörühma teised põhiliikmed olid: