Esindasime edukalt pankrotihaldureid tahteavalduse asendamise vaidluses, mis suurendas pankrotivara ca 150 000 euro võrra.

Teedrajav lahend

Traditsiooniliselt on notari deposiidist raha kättesaamiseks vaja teise poole nõusolekut. Nii oli vaidluse põhiküsimuseks, kas kohus saab vajaliku nõusoleku kohtuotsusega asendada.

Kohus leidis, et kui raha pole hoiustatud ühegi isiku huvides ega ühegi konkreetse kohustuse täitmiseks ning hoiustaja on läinud pankrotti, siis ei ole õigust keelduda enda tahteavalduse andmisest raha väljamaksmiseks pankrotis äriühingule. Sellest tulenevalt asendas kohus teise poole nõusoleku kohtuotsusega ja vabastas pankrotis äriühingu raha notari deposiidist.

Märkimisväärne õiguskaitsevahend pankrotihaldurile

Lahend on oluline, kuna kohus selgitas, kuidas hoiustatu väljanõudmiseks õigustatud isik määratakse olukorras, kus hoiustamislepinguga seda tehtud ei ole ning hoiustaja on pankrotti läinud.

Tegemist on ka olulise õiguskaitsevahendiga pankrotihalduri jaoks olukorras, kus pankrotivõlgniku raha notarisse hoiustamise kaudu püütakse raha hoida pankrotimenetlusest eemal või soodustada hoiustamise kaudu ühte kindlat võlausaldajat rikkudes seeläbi pankrotimenetluse võlausaldajate võrdse kohtlemise põhimõtet.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Esindasime klienti kõigis nõude vaidlustamisega seotud küsimustes kõikides kohtuastmetes.

Meie kliendimeeskonda kuulusid partner Carri Ginter, maksejõuetusõiguse valdkonna juht Mari Agarmaa ja advokaat Liisa-Maria Puur.