Sorainen nõustas piirkonna ühte suurimat finantsinstitutsiooni Food Unioni kontserni ettevõtteid hõlmava tehingu rahastamisel. Finantseerimisvahendite väärtuseks on ligikaudu 145 miljonit eurot.

Food Union on üks suurimaid piima- ja jäätisetooteid valmistavaid ettevõtteid Euroopas. See ühendab kümne riigi ettevõtteid, sh Lätis, Eestis, Leedus, Venemaal, Valgevenes, Taanis, Norras, Rumeenias, Hiinas ja Hollandis.

Soraineni piiriülene meeskond nõustas finantsinstitutsiooni Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene õigusega seotud küsimustes finantseerimistehingu kõigis etappides: alates struktureerimisest kuni eduka lõpuleviimiseni.

Soraineni meeskonna hulka kuulusid partner Reimo Hammerberg, advokaadid Jane Eespõld ja Erik Salur Eestis, partner Rûdolfs Eòìelis, advokaadid Mârtiòš Rudzîtis, Edvîns Draba ja Tits Gulbis Lätis, partner Tomas Kontautas, nõunik Augustas Klezys ja advokaat  Laura Matukaitytë Leedus ning partner Kiryl Apanasevich, advokaat Viktoryia Mikhnevich ja juristi abi Artem Melnikovich Valgevenes.