Nõustasime Barclaysi, kui vahendajat, ja Citibanki, kui edasimüüjat, Eesti Vabariigi rahvusvaheliste kommertspaberite (ECP) programmi puudutavate juriidiliste dokumentide koostamisel.

Lühiajaliste likviidsusvajaduste katmine

Programm annab võimaluse korduvalt emiteerida ühe kuni 364-päevase lunastustähtajaga kommertspabereid, et katta riigi lühiajalist likviidsusvajadust. Lisaks suurendab see riigi valmisolekut emiteerida rahvusvahelisel kapitaliturul operatiivselt ja paindlikult lühiajalisi võlakirju ning täiendab olemasolevat kodumaiste lühiajaliste võlakirjade (T-billide) programmi. Kommertspaberite valuutaks võib olla euro, USA dollar, inglise nael või muud valuutad.

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsleri Sven Kirsipuu sõnul tagavad erinevad paindlikud laenamisvõimalused ja laiem investorbaas riigi laenudele parimad võimalikud intressimäärad, mis kokkuvõttes tähendab riigile väiksemaid kulusid.

Meie teenused ja projektimeeskond

Tegutsedes kohaliku õigusnõustajana Eestis rahvusvahelise advokaadibüroo Clifford Chance kaudu, nõustasime kliente kõigis Eesti õigust puudutavates küsimustes terve ettevalmistusetapi jooksul, sealhulgas noteerimisnõuete ja muude asjakohaste tehingudokumentide koostamisel.

Meie kliendimeeskonda juhtisid partner Kätlin Krisak ja nõunik Jane Eespõld, keda toetasid partner Kaido Künnapas ja advokaat Oliver Ämarik.