Aitasime Euroopa juhtivat jõupaberi tootjat pettuste avastamisel, mis olid toime pandud endise kestastme juhtkonna poolt.

Kompleksne pettus

Pettus puudutas dokumentide võltsimist ja äriühingut, mille olid asutanud endised keskastme juhtkonna liikmed eesmärgiga viia läbi ebaseaduslikku paralleelset kauplemist.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime ja esindasime klienti kogu juhtumi vältel kõigis sellega seotud õigusküsimustes. Meie töö tulemusena avastati kuritegu ja klient sai endistelt töötajatelt täieliku hüvitise (sh märkimisväärse summa õigusabikulusid).

Meie kliendimeeskonda juhtisid partner Carri Ginter ja vandeadvokaat Albert Linntam, keda toetasid partner Norman Aas ning juristid Maarika Maripuu ja Katariina Kuum.