Esindasime Tallinna Linnatranspordi Aktsiaseltsi (TLT) riigihankes, mille eesmärk on rajada Tallinnasse kaks surugaasi tankimisseadet ning osta 10 aastaks surugaasibussidele surugaasi. Samuti esindasime TLTd seonduvas riigihankevaidlustes.

1,5 aastat kestnud projekt parandab Tallinna linna keskkonda

Projekt kestis ühtekokku üle 1,5 aasta ning selle tulemusena ehitatakse Tallinnasse kliendi kinnistutele kaks surugaasi tankimisseadet, millega hakatakse teenindama TLT poolt hangitud ning alates käesoleva aasta suve lõpust kasutuselevõetavaid surugaasibusse. Projekt panustab otseselt Tallinna linna keskkonna parandamisse.

Meie projektitiim abistas klienti kõigis hankega seotud küsimustes

Meie mitme valdkonna ekspertidest koosnev projektitiim aitas ette valmistada riigihanke alusdokumendid ning viia läbi riigihankemenetluse, sh nõustasime klienti ka hankelepingu sõlmimise protsessis. Riigihankemenetlusest tõusetus kokku kolm erinevat vaidlustus- ja kohtuasja. Esindasime klienti edukalt kõikides vaidlustes. Nii Riigihangete Vaidlustuskomisjon kui ka kohtud leidsid igas astmes, et TLT on riigihanke läbiviimisel ning eduka pakkuja väljavalimisel käitunud kooskõlas õigusaktidega. Sõlmitud hankelepingu väärtuseks on hinnanguliselt 80 miljonit eurot. Sorainenis juhtis projekti riigihankeõiguse tiimi juht, advokaat Kadri Härginen. Projektitiimi kuulusid ka vandeadvokaadid Kaspar Endrikson, Kaido Künnapas, partner Carri Ginter ning jurist Sandra Mikli.

Vaata lähemalt Äripäevast.