Esindasime edukalt Saaremaa Laevakompaniid 60 miljoni euro suuruse kompromissilepingu tagasivõitmise vaidluses.

Märkimisväärne majanduslik mõju

Vaidlus sai alguse aastal 2018, mil hagejad esitasid Saaremaa Laevakompanii (SLK) vastu nõudeid kompromissilepingu konkreetsete punktide tagasivõtmiseks, väites, et need kahjustavad SLK võlausaldajate huve.

Värskel kohtulahendil on Saaremaa Laevakompaniile suur majanduslik mõju, sest sellega on välistatud SLK vastu esitatud nõuded ca 60 miljoni euro ulatuses, mis tuginesid vaidlusaluse kompromissilepingu üksiku alapunkti tagasivõitmisele. Viimane omakorda tähendab, et ettevõttel on vara rohkem kui kohustusi ja Saaremaa Laevakompanii on võimalik pankrotist väljuda ning jätkata praamivedude pakkumisega.

Teedrajav vaidlus

Värskes kohtuotsuses kinnitas Tallinna Ringkonnakohus, et kompromissilepingu ühe alapunkti tagasivõitmise pankrotimenetluses välistab see, kui kompromissilepingu alapunkt on lahutamatult teiste kompromissilepingu alapunktidega seotud ja ilma vaidlustatud lepingu alapunktita poleks vaidlusalust lepingut sõlmitud.

Tegemist on teedrajava kohtulahendiga, kuivõrd kehtiv pankrotiseadus ei reguleeri tehingu osalist tagasivõitmist. Värske kohtulahend annab aga edaspidiseks juhised tehingu osalise tagasivõitmise jaoks ning lahend loob tasakaalu pankrotimenetluse võlausaldajate ja võlgniku huvide vahel olukorras, kus võlausaldaja soovib vaidlustada sõlmitud kompromissi lepingu ühte alapunkti selliselt, et tema poolt tehtud sooritused tuleks talle tagastada ja samal ajal talle tehtud sooritused jäävad kehtima. Piltlikult öeldes välistab Tallinna Ringkonnakohtu lahend kuritarvitused, kus võlausaldaja nõuab autohinna tagastamist võlgnikult olukorras, kus ise autot võlgnikule tagastada ei soovi.

Riigikohus jättis jõusse Tallinna Ringkonnakohtu otsuse, millega tunnistati alusetuks ligi 60 miljoni euro eest nõudeid Saaremaa Laevakompanii vastu. Vaidlus on tänaseks läbinud kolm kohtuastet ning otsus on lõplik (Riigikohtu lahend jõustus 05.06.2023).

Meie teenused ja kliendimeeskond

Esindasime Saaremaa Laevakompaniid kogu vaidluse vältel nii Harju Maakohtus kui Tallinna Ringkonnakohtus.

Kliendimeeskonda juhtisid partner Carri Ginter ja advokaat Mari Agarmaa, keda toetasid vandeadvokaat Piret Schasmin ja advokaat Liisa-Maria Puur.

Rohkem infot – Äripäev.

Loe lähemalt tänaseks jõustunud Riigikohtu lahendi kohta.