Esindasime edukalt Kaitsepolitseiameti (KAPO) kaudu Eesti riiki olulise kriminaalmenetlusega seotud keerulises tsiviilvaidluses.

Kriminaalmenetluse käigus arestitud vara

Vaidlus tekkis siis, kui kolmas isik (Hongkongis registreeritud äriühingu õigusjärglane) nõudis tagasi ligi 880 000 eurot, mis oli arestitud Tallinna Sadama eksjuhte puudutavas kriminaalmenetluses võimaliku altkäemaksuna.

Pretsedenditud õiguslikud küsimused

See on esimene kord, kui kolmas isik nõuab tsiviilkohtumenetluses riigiasutustelt sellistel õiguslikel alustel vara sissenõudmist, olukorras kus sama vara on kriminaalmenetluses juba arestitud. Vaidluse tulemusena otsustas Riigikohus jätta hagi rahuldamata, mille tõttu jäi viimaste aastate ühe suurima altkäemaksuskandaaliga seotud arestitud kriminaaltulu külmutatuks kuni kriminaalasja menetluse lõpuni. Hagi rahuldamise korral oleks Eesti Vabariik pidanud hagejale tasuma koos intressidega enam kui miljon eurot.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime klienti kõigis asjaga seotud küsimustes ning esindasime klienti Harju Maakohtus, Tallinna Ringkonnakohtus ja Riigikohtus. Kohus tegi otsuse meie kliendi kasuks kõikides kohtuastmetes.

Kliendimeeskonda juhtis partner Allar Jõks ning teda toetas vandeadvokaat Albert Linntam.