Nõustame pro bono baasil The Better Fund’i, ESG-le keskendunud fondi, mis aitab Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis naissoost asutajatel ja sooliselt tasakaalustatud meeskondadel pääseda ligi kapitalile, et viia ellu maailma muutvaid ideid.

Mitmekülgsuse toetamine

Viimati abistasime The Better Fund’i Rahapesu Andmebüroo tegevusloa taotlemisel ja oma tegevuse registreerimisel Finantsinspektsioonis, et tegutseda usaldusühingufondi väikefondijuhina.

Samuti on fondil kavas toimida jätkusuutliku finantsalase teabe avalikustamise määruse (SFDR) artikli 9 alusel, st kõrgeimatele ESG nõuetele vastava SFDR-i alusel finantsturu osalisena.

Projekt on eriti oluline fondi kavandatava investeerimisfookuse sotsiaalse mõju tõttu, toetades ainult mitmekülgsete meeskondade poolt loodud iduettevõtteid.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Abistasime The Better Fund’i tegevusloa taotlusdokumentide paketi (sh sisekorraeeskirjade ja taotleja juhtkonna andmete ülevaate) koostamisel ning fondi asutamisel koos kõigi fondi toimimiseks vajalike dokumentide koostamisega.

Meie kliendimeeskonda kuuluvad partner Kätlin Krisak, nõunik Jane Eespõld, juristid Krista Ševerev ja Jaanika Vainula finants- ja kindlustusõiguse meeskonnast ning partner Kaido Künnapas maksuõiguse meeskonnast.

Nõustasime klienti pro bono põhimõttel Soraineni Shared Mission programmi raames, mille eesmärk on toetada meie piirkonna kiiremat taastumist Covid-19 põhjustatud tervise- ja majanduskriisist.