Nõustasime Soome suurimat ja kogu Põhja-Euroopas tuntud linnaarendus- ja ehitusettevõtet YIT Balti riikide ajaloo suurima üürikorterite arendusprojekti koostöölepingu sõlmimisel ning ühisettevõtte struktureerimisel kõigi kolme riigi kohaliku õiguse järgi. Rääkisime läbi ja valmistasime ette kõik projektiga seonduvad dokumendid, sealhulgas varade ostu-müügilepingud, projekteerimis- ja ehituslepingud ning varahalduslepingud. Mitut jurisdiktsiooni hõlmav projekt oli ülimalt nüansirikas ja nõudis head orienteerumist eri õigusraamistikes. Kuna eesmärk oli kasutada kõigis õigusruumides ühetaolist lähenemisviisi, kulus kohalike lepingute koostamiseks ja läbirääkimisteks kaua aega ning keerukatele küsimustele tuli leida uuenduslikke ja loovaid lahendusi.

Projekti mastaap

479 korterit, 316 parkimiskohta ja 77 panipaika hõlmav projekt oli juba seemnefaasis ehk 2021. aastal regiooni suurim kinnisvaraarendustehing ning tegemist on kogu regiooni kõigi aegade suurima üürikorterite arendusprojektiga.

Meie kliendimeeskond

Kliendimeeskonda juhtis partner Piret Jesse. Eestis tegelesid projektiga partner Kaido Künnapas, nõunikud Lauri Liivat, Piibe Lehtsaar ja Lise-Lotte Lääne, vandeadvokaadid Triin Ploomipuu ja Robin Teever, aga ka advokaadid Mirjam Vichmann, Liisa Maria Kuuskmaa ja Vladislav Leiri ning jurist Kadri Puu. Lätis nõustasid klienti partner Lelde Laviņa ja vandeadvokaat Andris Vilisons.