Advokatuuri ärikomisjoni istungil valiti komisjoni esinaiseks meie partner Piret Jesse, kes kuulub ka Eesti Advokatuuri juhatusse ning tegutseb ka Justiitsministeeriumi ühinguõiguse revisjonikomisjoni eksperdina.

Soraineni pikaajaline panus

Meie spetsialistid on Advokatuuri äriõiguse komisjoni töösse panustanud alates selle loomisest 2013. aastal. Viimased seitse aastat on komisjoni esinaine olnud meie partner Karin Madisson, kes annab nüüd ametikoha üle Jessele, jätkates ise komisjoni tavaliikmena.

Nõuandev roll äriõiguse küsimustes

Äriõiguse komisjon on Eesti Advokatuuri kodukorra alusel moodustatud komisjon, mille tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine äriõiguse valdkonna õigusloome või -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine. Komisjon võib avaldada arvamust ka muudes õigusloomet või -praktikat puudutavates küsimustes.

Panustame mitmes valdkonnas

Meie meeskonnast on Eesti Advokatuuri komisjonides esindatud veel partner Kaupo Lepasepp (haldusõiguse komisjon), partner Allar Jõks (põhiõiguste komisjon), partner Mihkel Miidla (intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjon), nõunik Pirkko-Liis Harkmaa (eetika- ja metoodikakomisjon ning tööõiguse komisjon), vandeadvokaadid Piibe Lehtsaar (konkurentsiõiguse komisjon) ja Maria Pihlak (eetika- ja metoodikakomisjon).

1919. aastal asutatud Eesti Advokatuur on advokaatide omavalitsuslikel põhimõtetel tegutsev kutseühendus õigusteenuse osutamise korraldamiseks era- ja avalikes huvides ning advokaatide kutsealaste õiguste kaitsmiseks.

Soovime Piretile edu!