Värskes Chambers 2023 High Net Worth edetabelis paistab Sorainen silma Baltikumi tugevaima advokaadibüroona, olles ainus, kellel on üle kogu regiooni kõrgeim Band 1 tunnustus privaatklientide nõustamises. See teeb Soraineni privaatkliendi meeskonnast ainsa Baltikumis, kellel on kogemus, millele võib loota ja vastav tunnustus turu poolt.

„Oleme tänulikud niivõrd positiivse tagasiside eest oma klientidelt ja rahvusvaheliselt hinnatud õigusväljaannetelt nagu seda on Chambers ja Partners. Juriidilised küsimused meie regioonis muutuvad üha keerukamaks ning seeläbi vajavad ka privaatkliendid ja nende perekonnad abi aina keerulisemate õigusküsimuste lahendamisel. Oleme kokku pannud multidistsiplinaarse ekspertide meeskonna, kes on pühendunud parimate lahenduste leidmisele, et kliendid saaksid jätkuvalt pühenduda oma karjäärile ja huvidele“, kommenteerib Kärt Anna Maire Kelder, meie privaatkliendimeeskonna regionaalne juht.

Parim turul

Oleme ainsad, keda on tunnustatud kõigis Balti riikides kõrgeimal Band 1 tasemel. Meie Leedu privaatkliendi meeskond on hinnatud turuliidrite hulka neljandat aastat järjest, olles ainuke tiim turul, keda on niivõrd kõrgel tasemel tunnustatud läbi aastate.  Meie Eesti ja Läti tiimid sisenesid privaatklientide õigusnõustajaid kajastavasse Private Wealth Law edetabelisse esimesel uuringuaastal kindlalt Band 1 meeskondadena.

Kogu Baltikumis  kiidavad kliendid meie laia oskusteabe baasi, oskust lahendada keerulisi küsimusi ning fookust parima klienditeeninduse pakkumisele.. “Saate turu parima teenusepakkuja, kellele on võimalik läheneda keeruliste küsimustega, mis kattuvad mitme erineva valdkonnaga; väga vähesed meeskonnad suudavad pakkuda sama”, märgib rahulolev klient. Teine lisab: “Sorainen paistab silma oma turupositsiooni ja klienditeeninduse poolest”. Lisaks kiidetakse meie meeskonda kiire ja kliendikeskse lähenemise eest: “Sorainen on väga kiire, tõhus ja pakub väga head teenust”.

Turu juhtiv meeskond

Sorainen on kõige tunnustatum ja soovitatum meeskond ka vastavalt individuaalsetele edetabelitele. Kõiki kohalikke meeskonnajuhte – nõunik Kärt Anna Maire Kelder Eestis, partner Jānis Taukačs Lätis ning partnerid Saulė Dagilytė ja Sergej Butov Leedus – on väljaandes tunnustatud kui turu juhtivaid spetsialiste, kellele on antud kõige kõrgem, Band 1 tunnustus.

Reflekteerides oma kogemusele meie privaatkliendi meeskonna regionaalse juhi Kärt Kelderiga, märgib üks klient: “Ta on uskumatult organiseeritud, mõistab täielikult kontseptsioone ning analüüsib neid hämmastavalt hästi ja kiiresti. Mulle on tema rahvusvahelised teadmised väga muljet avaldanud”. Teine allikas kiidab Leedu juhtivpartnerit Saulė Dagilytėt: “Ta pakub lahendusi küsimustele, mida teiste advokaadibüroode ja konkurentide sõnul ei ole võimalik lahendada. Seejärel näitab ta, et pakutud lahendused töötavad,“ ja partneri Sergej Butovit: “Ma arvan, et tema töö on hea ja tal on head probleemide lahendamise oskused”. Klient Lätist nimetab meie partnerit ja kohalikku maksueksperti Jānis Taukačsit oma ala juhtivaks eksperdiks: “Ta on väga hea maksujurist ja üks parimaid Lätis”.

Enimtunnustatud advokaadibüroo regioonis

Viimased edetabelid teevad Sorainenist kõige enam tunnustatud advokadibüroo, olles üle regiooni tunnustatud kõrgeimal Band 1 tasemel kokku 18 valdkonnas kolmes erinevas väljaandes.  Sorainen on ka äriklientide esimene valik ning meid kiidetakse meie kliendikeskse lähenemise ja põhjalike valdkonnaspetsiifiliste teadmiste eest. Lisaks nimetati Sorainen 2023. aasta mais Chambersi poolt Baltikumi Aasta Advokaadibürooks.

Chambers – üks usaldusväärseimatest õigusväljaannetest

Privaatklientide õigusnõustajaid kajastav Private Wealth Law edetabel on osa Chambers’i High Net Worth väljaandest, mis annab ülevaate parimatest advokaatidest ja advokaadibüroodest, kes nõustavad rahvusvahelisel tasemel jõukaid erakliente. Need pingeread põhinevad põhjalikul analüüsil ja uuringutel, mille on läbi viinud kogenud  meeskond.

Chambers ja Partners on maailma juhtiv õigusuuringute ja -analüüside pakkuja. Alates 1990. aastast on nad objektiivselt ja sõltumatult uurinud maailma juhtivaid advokaadibüroosid ning advokaate.