Majandusaasta aruanded on e-äriregistris avalikustatud. Advokaadibüroo Sorainen on jätkuvalt sektori suurimaid tööandjaid ning riiklike maksude maksjaid. 2022. aastal maksis büroo riigikassasse tulu-, sotsiaal- ja käibemaksuna 4 251 540 eurot.

Soraineni kontserni omanikering kasvas 2022. aastal oluliselt – Eesti, Läti, Leedu ja Valgevene kontorite partneriteringi lisandus 11 uut partnerit, neist 10 edutati oma töötajate seast. Eestis said partneriks finants- ja kindlustusõiguse tiimi juht Kätlin Krisak ning maksutiimi juht Kaido Künnapas. Kasvas ka Eesti kontori töötajate arv – keskmine töötajate arv (v.a tegev ja kõrgem juhtkond) 77-lt 82-le (2021 vs 2022).

Meie Eesti kontori müügitulu kasvas 2022. aastal võrreldes 2021. aastaga 1,46% (2022. a EUR 14 561 961 vs 2021. a EUR 14 352 196).

„Mõnel aastal on head tulemused ja rekordid lihtsad tulema – majandustuul on tagant ja geopoliitilised lained lubavad mõnusat surfamist. 2022 oli teistsugune. Majanduse jahtumine ja geopoliitilised tormid motiveerisid uut moodi tegutsema. 2022 näitas, et Soraineni edu – meie meeskonna professionaalsus, pühendumine klientide edule ja meie klientide tänulikkus ja lojaalsus – need on püsivad ja polnud heade aegade juhuslik õnn. Meie strateegia, keskendumine koolitamisele ning investeeringud tehnoloogiale pärsivad  kasumit lühiajaliselt, aga toovad kaasa pikaajalise edu. Soraineni Läti kontor on selge turuliider sealsete advokaadibüroode seas. Kavatseme eest rebida ka Leedus ja Eestis. See on vajalik, et olla kindlalt esimene valik piirkonna talentidele ning Soraineni esmaklassilise meeskonna ja teenuse kaudu ka esimene valik nõudlikule õigusteenuse ostjale. 2022 oli keeruline aga edukas aasta meie teekonnal Euroopa kõrgtasemel kvaliteediga advokaadibürooks ja Baltikumi turuliidri positsiooni kindlustamisel,“ võttis aruandeaasta kokku Soraineni juhtivpartner Kaupo Lepasepp.

Näiteid meie 2022. aasta kordaminekutest

 • 2022. aastal läbi viidud Kantar Sifo Prospera kliendirahulolu uuringus hindasid kliendid meid juba neljandat aastat järjest parimaks advokaadibürooks Eestis. 15-st õigusvaldkonnast, mille kohta klientide arvamust küsiti, on Soraineni kompetents (ingl k best legal competence) hinnatud kõrgeimaks 14 valdkonnas. Lisaks hindasid kliendid Soraineni juures kõrgelt head teenindust, personalivalikut ja ärikeskset mõtlemist. Ka Soraineni bränd oli Eesti advokaadibüroode seas tuntuim. Prospera uuring tõi Sorainenile esikoha ka Baltimaades tervikuna.
 • Oleme püsivalt õigusvaldkonna atraktiivsemaid tööandjaid – juuratudengid tunnustasid meid
  sektori ühe atraktiivsema tööandjana juba mitmendat aastat järjest.
 • 2022. aastal avaldasime esmakordselt kogu Soraineni kontserni hõlmava jätkusuutlikkuse
  raporti, milles anname ülevaate ettevõtte ESG tegevustest ja tulemustest. See on esimene
  omalaadne raport Balti advokaadibüroode seas.
 • 2022. aasta oktoobris tutvustas ennast avalikkusele õigusteenuste haldamise platvorm Crespect. Iduettevõte on Soraineni spin-off, mis on suunatud rahvusvahelistele turgudele.
 • 2022. aastal tutvustasime oma uusi teenuseid: sanktsioonide järgimine ja Ukraina
  erakorraline abi. Lisaks sellele avasime riigikaitse ärivaldkonna. Kasvava turu vajadusi
  arvestades pakume juriidilist nõustamist nii kaitsetööstusele kui ka riigiasutustele.
 • Shared Missioni porjekti raames andsime ka 2022. aastal kogu kontserni raames 100 000 euro väärtuses tasuta õigusabi. Sel korral toetasime 15 keskkonnaalase fookusega projekti.
 • Annetasime Ukrainat toetavatele organisatsioonidele regionaalselt 65 000 eurot. Samuti pakume tasuta õigusnõu Ukraina ettevõtetele ja eraisikutele ning võimaldame oma inimestele aastas 3 tasustatud päeva vabatahtlikuks tööks.

Kõrgel kohal Eesti advokaadibüroode müügitulude ja kasumi võrdluses

Allolevad graafikud on koostanud Sorainen avalikest allikatest kättesaadava info põhjal.

Eesti büroode müügitulu võrdlus

 

Eesti büroode kasumi võrdlus

Suurima turuosaga büroo Lätis 

Esmakordselt avaldasid sel aastal oma majandusaasta aruanded ka Läti advokaadibürood. Soraineni Läti kontor on aruannetest nähtuva info põhjal selgelt suurima turuosaga advokaadibüroo.

Allolevad graafikud on koostanud Sorainen avalikest allikatest (Lursoft) kättesaadava info põhjal.Läti büroode müügitulu võrdlus

Läti büroode kasumivõrdlus

 

 

Mõned näited suutehingutest ja kaasustest, kus Sorainen 2022. aastal nõustajana osales

Loe meie majandusaasta aruannet!

Soraineni majandusaasta aruanne 2022

Soraineni Läti kontori majandusaasta aruannet loe siit (inglise keeles)