Soraineni ühinguõiguse ning ühinemiste ja ülevõtmiste valdkonna vandeadvokaat Mirell Prosa jagas 17.05.2023 toimunud ärihommikul “Energeetikaprojekti juriidiline elukaar” nõuandeid ESG valdkonda raha kaasata soovivale ühingule.

ESG ehk jätkusuutlike keskkonna-, sotsiaal- ja juhtimistavade valdkonnast on tulnud ja on tulemas regulatsioone, mis hakkavad mõjutama enamike ühingute rahakaasamise protsesse. Miks ESG teemadega tegelemine on oluline ning millega peaks raha kaasata sooviv ühing sellel teekonnal arvestama? Kuula pikemalt ettekandest!

Vaata ärihommiku slaide ja kuula ka teisi ettekandeid!