Ar mūsu palīdzību Ziemeļeiropas zaļās enerģijas ražošanas uzņēmums Gren ir pabeidzis darījumu par ilgtspējīgas enerģijas ražošanas uzņēmuma Rīgas Enerģija  iegādi, pievienojot biomasas koģenerācijas staciju, kas no vietējā, atjaunojamā resursa – šķeldas, ražo tīru un cenas ziņā konkurētspējīgu siltumenerģiju un elektroenerģiju. Darījuma mērķis ir palielināt un vairot Gren ilgstpējīgu siltumenerģijas ražošanu un piegādi Rīgas pilsētā.

Mūsu palīdzība ietvēra juridiskās izpētes veikšanu, palīdzību darījuma dokumentācijas sagatavošanā un darījuma pārrunu veikšanā, palīdzību ar Konkurences padomes atļaujas saņemšanu, kā arī palīdzību darījuma parakstīšanā un pabeigšanā.

Mūsu komanda

Mūsu komanda ietvēra partneri, zvērinātu advokātu Nauri Grigalu, zvērināta advokāta palīdzi Natāliju Ešenbergu, vecāko juristi Mariku Grunti, juristi Alisi Igali, zvērinātu advokāti Agitu Sprūdi, juristi Ievu Zariņu, zvērināta advokāta palīdzi Kati Berlauu, zvērinātu advokāti Lindu Sarāni-Reneslāci, zvērinātu advokātu Māri Simuli, zvērinātu advokāti Zandu Frišfeldi un zvērinātu advokāti Zani Akermani.