Mēs sniedzam pro bono juridisko palīdzību žurnālistei Ingai Spriņģei, kas cietusi no Jāņa Sondara īstenotas ilgstošas un vairākkārtējas vajāšanas, kas ietvēra iebiedēšanu, draudu izteikšanu un nevēlamu saziņu.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu krimināllietā Jānis Sondars atzīts par vainīgu vajāšanā un sodīts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz diviem mēnešiem.

Pienākums novērst draudus

Arvien vairāk ir izplatīti gadījumi ar personu draudīgu un agresīvu izturēšanos pret žurnālistiem. Šādu darbību pieļaušana demokrātiskā sabiedrībā nav pieņemama. Tāpēc Latvijā jau no 2019. gada notiek diskusijas par efektīvu žurnālistu aizsardzību no šādas rīcības.

Nolūkā panākt mediju pārstāvju tiesību aizsardzību ar efektīvu tiesībsargājošo iestāžu rīcību, vērsām uzmanību uz žurnālistu nepieciešamo aizsardzību gan Valsts policiju, gan Ģenerālprokuratūru. Pēc Valsts policijas atteikumiem atkārtoti uzsākt kriminālprocesu prokuratūra izmeklēšanu lietā par žurnālistes vajāšanu atjaunoja, lietai nonākot līdz tiesai, kura personas vainu atzina.

Tiesas secinājumi

Tiesa secinājusi, ka cietušajai bija objektīvs pamats apsūdzētā izteiktos draudus un rīcību uztvert kā savu drošību apdraudošus, jo apsūdzētais apzināti izteica vairākkārtējus, netiešus draudus nodarīt ko ļaunu, sūtīja draudīgas īsziņas un ziņas sociālajos tīklos, zvanīja, kā arī viņai nepazīstamais apsūdzētais ilgstoši uzturēja nevēlamu saziņu ar cietušo.

Tiesa konstatēja, ka apsūdzētā darbības vērtējamas kā tādas, kas rupji ignorē un pārkāpj sabiedrībā vispārpieņemtās morāles normas par to, kāda ir cieņpilna savstarpēji nepazīstamu personu komunikācija, tostarp par jautājumiem, par kuriem pastāv krasi atšķirīgi viedokļi.

Apsūdzētais tiesas spriedumu ir pārsūdzējis, tāpēc tas vēl nav stājies spēkā, un lietu vēl skatīs apelācijas instances tiesā.

Mūsu komanda

Cietušajai kriminālprocesā juridisko palīdzību sniedz partneris, zvērināts advokāts Andris Tauriņš. Vērtīgu ieguldījumu arī sniedza zvērinātas advokātes Dr.iur. Violeta Zeppa-Priedīte un Katrīna Salmgrieze, un juriste Krista Niklase.