Nõustasime Autoluxi Hertzi frantsiisi äritegevuse ja juhtimise ülevõtmisel Eestis, Lätis ja Leedus. Autorendifirma Autolux tegi võidupakkumise ja sai Baltimaades ainsaks Hertzi frantsiisi operaatoriks alates 1. jaanuarist 2019. Autolux viis nõutud ajaks lõpule kõik vajalikud ettevalmistused ning tsentraliseeris ja tõhustas Hertzi frantsiisi äritegevust Baltimaades.

Meie teenused

Olime kliendile abiks kõikides ülevõtmist ja frantsiisiettevõtte tsentraliseerimist puudutavates küsimustes, nõustades muuhulgas klienti tehingustruktuuri asjus ja optimaalse äritegevusmudeli leidmisel ning valitud mudeli elluviimisel.

Projektimeeskond

Meie rahvusvahelisse meeskonda, mida juhtisid partnerid Piret Jesse Eestist ja Žygimantas Pacevičius Leedust, kuulusid: