Esindame klienti vaidluses Euroopa Komisjoniga Euroopa Üldkohtus. Vaidluse keskmes on hankemenetlusest kõrvaldamise otsus, millega Komisjon luges kliendi pakkumuse vastuvõetamatuks. Komisjoni väitel ei vastanud kliendi pakkumus miinimumnõuetele. Potentsiaalse lepingu väärtus on 8 200 000 eurot.

Hankevaidlustes tuleb esialgse õiguskaitse taotlus esitada ooteaja jooksul

Esindame klienti tühistamishagi ja esialgse õiguskaitse menetlustes. Hankevaidlustes on tavapärane, et edutute pakkujate huvide arvesse võtmiseks ei sõlmita lepingut teatud aja jooksul (mõistlik ooteaeg). Tühistamishagi esitamine ei peata automaatselt vaidlustatud akti kehtivust. Seetõttu on olulise tähtsusega esialgse õiguskaitse taotlemine, mille raames saab kohut paluda peatada vaidlustatud õigusakti kehtivust vaidluse ajaks.

Hankevaidluste puhul on kohtupraktikas leitud, et esialgse õiguskaitse kohaldamise eelduste täitmine on mõnevõrra lihtsustatud, kui taotlus esitatakse ooteaja jooksul (st 10 päeva jooksul). Klient sai otsuse kätte 13.02.2024, tühistamishagi ja esialgse õiguskaitse taotluse esitasime 22.02.2024.

Vaidlus jätkub

Kohus määras esialgse õiguskaitse järgmisel päeval Komisjonilt seisukohta küsimata. Kohus võib esialgset õiguskaitset Komisjoni arvamusega arvestades hiljem tühistada.

Üldkohus rahuldab aastas ca 10% kõikidest esialgse õiguskaitse taotlustest (2022 statistika kohaselt esitati kokku 37 taotlust, millest rahuldati 4).

Meie teenused ja kliendimeeskond

Klienti esindab Euroopa Üldkohtus partner Dr Carri Ginter, keda toetavad partner ja  vandeadvokaat Kadri Härginen ja advokaadid Mario Sõrm, Elina Mizerova ja Steven Andrekson. Oleme klientidele abiks erinevates rahvusvahelistes kohtutes.