Esindasime edukalt Eesti kapitalil põhinevat meditsiinitehnika müügi ja hooldusega tegelevat firmat Hansa Medical riigihanke tulemuse vaidlustamisel Riigihangete vaidlustuskomisjonis.

Seadmed koduseks raviks

Hansa Medical osales Tartu Ülikooli Kliinikumi (hankija) riigihankes, mille eesmärk oli üürida koduseks ventilaatorraviks ventilaatorravi seadmeid hingamisfunktsioonide toetamiseks ja raviks.
Hankija esialgse otsuse põhjal omistati meie kliendi pakkumusele 5 hindepunkti vähem, kui oleks pidanud ning klient oleks riigihankes osutunud teiseks.

Ebaõige otsus viis vaidlustuseni

Vaidlustasime hankija otsuse põhinedes tõsiasjale, et hankija oli kliendi pakkumusele omistanud 5 punkti vähem nõude eest, mida riigihanke alusdokument ei sisaldanud. Teisisõnu oli hankija oma hindamiskriteeriumi valesti sisustanud ja kohaldanud, mille tõttu oli pakkumusi ka valesti hinnanud.

Esitasime vaidlustuse Riigihangete vaidlustuskomisjonile, mille kohta palus komisjon ka hankija seisukohta. Hankija teavitas oma 03.02.2022 juhatuse otsusega, et on pakkumuste hindamisel eksinud, tühistas oma varasemad otsused konkurendi pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ja tegi ka uue otsuse, millega tunnistas meie kliendi pakkumuse edukaks.

Meie kliendimeeskond

Hansa Medicali esindas kogu vaidlustusprotsessi vältel meie advokaat Mario Sõrm, keda toetas vandeadvokaat Kadri Härginen.