Nõustasime üht Eesti suurimat maaomanikku, Metsagruppi, koos Sunly Landiga ühisettevõtte Metsatuule asutamisel. Ühisettevõte ühendab Metsagrupi maad Sunly taastuvenergia spetsialistidega, kellel on pikim kogemus tuuleparkide arendamisel ja haldamisel Eestis.

Fookuses tuuleenergia arendamine

Eesti kapitalil põhinev Metsagrupp on metsa majandanud 25 aastat. Üheskoos Sunly Landiga on uue ettevõtte eesmärgiks tuuleenergia arendamine Eestis. Juba algfaasis on Metsatuule arendusprojektide raames kokku kavandamisel ligikaudu 80 tuulikut. Tuuleparkide konkreetsed asukohad sõltuvad koostööst kohalike omavalitsuste ja kogukondadega ning lähtuvad loodus- ja riigikaitselistest piirangutest.

Kasu nii kogu- kui keskkonnale

Metsagrupi juhatuse liige Urmas Rahnel ütles, et nad on alati pidanud oluliseks oma metsade majandamist võimalikult tõhusalt. Tuuleparkide arendamine võimaldab mitmekesistada maakasutust ja toob suuremat kasu kogu kogukonnale. Seetõttu soovivad nad uurida, kas ja millistel tingimustel on võimalik nende maadele tuuleparke rajada, eeskätt Saarde, Pärnu, Tori ja Põhja-Pärnumaa valda.

Sunly juht Priit Lepasepp kommenteeris lisaks: „Kliimamuutuste leevendamine on väga aktuaalne teema ning rohepöörde elluviimise väärtuslikeks komponentideks on maa ja tuuleenergia eripärade ning tehnoloogia oskusteave. Teeme maaomanikega koostööd, et väärindada nii enda oskusi ja teadmisi kui ka maad ennast.“

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime Metsagruppi aktsionäride lepingu ja muude tehingudokumentide ettevalmistamisel ja läbirääkimistel. Meie meeskonda juhtis partner Piret Jesse, keda abistasid vandeadvokaadid Piret Lappert, Kaspar Endrikson, Robin Teever ja jurist Andra Grünberg.