Esindasime edukalt Krässik OÜ-d (endine Daxin Baltic) ja teisi Daxini grupi kütusekaubandussektori ettevõtteid keerulistes kohtumenetlustes, mis olid seotud Krässiku eelmise juhatuse poolse positsiooni kuritarvitamisega.

Riigikohus selgitas juhatuse tsiviilvastutust

Antud juhtum hõlmas arvukalt tsiviil-, kriminaal-, rahapesuvastaseid ja majanduskuritegude menetlusi. Meie meeskond esindas ohvrit kriminaal- ja tsiviilkohtumenetlustes, aidates klienti ka varade päritolu väljaselgitamisel. Ühes tsiviilasjas esindasime klienti edukalt Riigikohtus, mille tulemusel tehti 3. aprillil 2019 esmakordne otsus, mis selgitas juhatuse tsiviilvastutust koos omastamiseks kasutatavate juriidiliste isikute vastutusega (Riigikohtu kohtuasi nr 2-16-3785).

Tegemist on mitmes mõttes tähelepanuväärse kaasusega – lisaks olulisele Riigikohtu otsusele on kõnealused kahjunõuded ühed suurimad Eestis. Daxin Baltic endisele juhatuse liikmele on esimeses kohtuastmes mõistetud 6 kuud reaalset vangistust majanduskuriteo eest, mis on samuti Eestis pretsedenditu.

Meie meeskond

Klienti esindasid partner Carri Ginter, nõunikud Norman Aas ja Karl Kask, advokaat Piret Schasmin ja advokaat Albert Linntam.