Meil on hea meel teatada, et meie partnerid Mihkel Miidla, Allar Jõks, Karin Madisson ja Piret Jesse on valitud jätkama tööd Eesti Advokatuuri ekspertkomisjonides.

Panustame mitmes valdkonnas

Värske otsusega määrati meie eksperdid osalema nelja komisjoni töös – partner Allar Jõks põhiõiguste komisjonis, partnerid Karin Madisson ja Piret Jesse äriõiguse komisjonis ja partner Mihkel Miidla intellektuaalse omandi ja IT-õiguse komisjonis. Partner Piret Jesse kuulub ka Eesti Advokatuuri juhatusse.

Septembris valiti meie partner Kaupo Lepasepp ka Eesti Advokatuuri haldusõiguse komisjoni liikmeks.

Samuti panustavad meie spetsialistid – nõunik Pirkko-Liis Harkmaa ja vandeadvokaat Maria Pihlak Eesti Advokatuuri eetika- ja metoodikakomisjoni töösse. Nõunik Pirkko-Liis Harkmaa kuulub lisaks ka tööõiguse komisjoni. Eesti Advokatuuri konkurentsiõiguse komisjoni töös osaleb meie vandeadvokaat Piibe Lehtsaar.

Nõuandev roll õigusküsimustes

Eesti Advokatuuri kodukorra § 6 lg 1 alusel moodustatud komisjonide tegevuse eesmärgiks on advokatuuri organite ning liikmete abistamine ja nõustamine vastava valdkonna õigusloome ja -praktikaga seonduvates küsimustes, vastava seadusandluse ja õiguspraktika analüüsimine ja muudatusettepanekute koostamine.

Soovime edu!

Rohkem infot leiate Eesti Advokatuuri kodulehelt.