Kaks Soraineni Eesti tiimi – vaidluste lahendamise tiim ning ühinemis- ja ülevõtmistehingute ja ühinguõiguse meeskond – pälvisid kõrgeima tunnustuse rahvusvahelises väljaandes Chambers Global 2021.

Silmapaistev ühinguõiguse meeskond

Meie ühinemis- ja ülevõtmistehingute (M&A) ning ühinguõiguse spetsialistid on Chambersi hinnangul turu hinnatuimate seas. Isiklikult tõsteti esile:

  • Aku Sorainen, kelle silmapaistev ärikogemus aitab nõustada kliente strateegilistes küsimustes;
  • Toomas Prangli, keda kliendid kirjeldavad kui suurepärast läbirääkijat, kes võtab alati vaevaks nendega suhelda;
  • Piret Jesse, erinevate sektorite kliente nõustav M&A turu tõusev täht;
  • Paul Künnap, keda kiidetakse tema rahuliku lähenemise eest.

Tiimiüleselt kiideti meeskonna silmapaistvat tugevust ühingu- ja ühinemisõiguse täisteenuse pakkumisel, mida Sorainen suudab teha ka suurte rahvusvaheliste tehingute puhul. Meie töögrupp nõustab ühinemis- ja ülevõtmistehingutes nii ostjaid kui müüjaid ning aitab kliente investeeringute kaasamisel. Neil on suur kogemus nii kõigis Balti riikides tegutsevate ettevõtete kui ka välisinvestorite esindamisel.

Rohkem infot leiate siit.

Head vaidluste lahendajad

Meie kohtuvaidluste tiimist tõsteti esile:

  • Allar Jõks, keda kliendid kiidavad töö eest vaidlustes riigiasutustega ja haldusküsimustes;
  • Carri Ginter, kes klientide sõnul süveneb detailidesse ning teeb kõik endast oleneva, et läheneda olukorrale loovalt ja leida parim lahendus.

Kohtuvaidluste töögruppi kiideti muljetavaldava kogemuse eest olulistes siseriiklikes kohtuvaidlustes ning aktiivse töö eest avalik-õiguslikes ja haldusasjades, sealhulgas keskkonna- ja planeerimiskonfliktides. Meie tugevuseks on ka keerulised kaubandust ning konkurentsiõigust puudutavad vaidlused. Sorainen esindab nii eraettevõtteid kui riigiasutusi, nii kohalikke kui ka rahvusvahelisi kliente.

Rohkem infot leiate siit.

Chambers & Partners

Chambers & Partners koostab iga-aastaselt põhjalikke analüüse õigusteenuste pakkujate kvaliteedi hindamiseks ning rajab oma edetabelid ja hinnangud objektiivsetele kriteeriumidele.