Nõustasime Baltic Horizon Fondi uute osakute mitteavalikul pakkumisel, millega kaasati 16,5 miljonit eurot. Pakkumised viidi läbi seoses fondi uusima objekti, Vilniuses asuva North Star ärikeskuse omandamisega.

Osana tehingust sõlmiti ka osakute märkimisleping 5 miljoni euro ulatuses North Star ärikeskuse müüjaga UAB Prosperus Strategic RE Fund.

Abistasime Baltic Horizon Fondi kogu projekti vältel, sealhulgas märkimisdokumentide koostamisel, avalikustamise küsimustes, uute osakute emiteerimise, arveldamise ja noteerimise korraldamisel, ning suhtlemisel kõikide osapooltega.

Osakute pakkumine ja emiteerimine viidi läbi prospekti määruses ette nähtud 20% erandit arvesse võttes ((EL) 2017/1129 art 1(5) a)) ja seega ei olnud prospekt nõutav. Uued osakud võeti kauplemisele nii Nasdaq Tallinna kui Nasdaq Stockholmi börsil.

Meie kliendimeeskond

Soraineni meeskonda juhtisid partner Reimo Hammerberg ja vandeadvokaat Kätlin Krisak.