Nõustasime Energiasalve 11 miljoni euro suuruse lisarahastuse kaasamisel EL ühishuviprojekti (PCI projekt) “Zero Terrain Paldiski” pumphüdroelektrijaama (PHS) ehk vesisalvesti rajamiseks Eestisse.

Finantspositsiooni kindlustamine

Rahastusring hõlmab strateegilisi investeeringuid firmadelt Alexela, Sunly, Combiwood Grupp, Warmeston ja Kiikri Kodu.

Täiendav kapitalikaasamine annab lisakindluse, et energiasalvestuse projekt jõuab oma arendustega kiirelt investeerimisvalmiduseni 2024. aasta suveks ja ehitusega saaks alustada sama aasta sügisel. Paldiskisse planeeritud suuremahulise vesisalvesti ehituse kogumaksumus ulatub 800 miljoni euroni.  Kapitalikaasamine järgneb ametliku ehitusloa väljastamisele Energiasalve projektile 2022 aasta detsembris ning tähistab märkimisväärset investeeringut riigi energiataristusse.

Tähtis osa riiklikust energiasüsteemist

Uudne Zero Terrain tehnoloogia võimaldab suuremahulist vesisalvestit ehitada piirkondadesse, kus puuduvad selleks tavapäraselt vajalikud geograafilised tingimused nagu mäed või suured jõed, luues seeläbi tõhusama ja jätkusuutlikuma standardi energiasalvestusele, kus ülemiste reservuaaridena kasutatakse soodsat maapinnast ja pinnaveekogu.

Kui taastuvenergiat toodetakse rohkem kui tarbitakse, salvestab Energiasalv taastuvenergiat, pumbates allmaareservuaaridest vett Paldiski lahte. Kui tuule- ja päikeseenergiat on vähem kui tarbijad seda oma eluks vajavad, annab Energiasalv elektrivõrku elektrit, lastes vett Paldiski lahest läbi turbiinide allmaareservuaaridesse. 12-tunnise nominaalse töötsükli jooksul annab Energiasalv võrku 6 miljonit kWh varasemalt salvestatud elektrienergiat, mis on mõnevõrra rohkem kui kõigi Eesti leibkondade keskmine ööpäevane elektritarbimine.

Energiasalve Paldiski vesisalvesti aitab Eesti energiasüsteemil toime tulla taastuvenergia juhuslike kõikumistega, suurendab varustuskindlust ja energiajulgeolekut, tagades sellega stabiilsema ja usaldusväärsema elektrivarustuse.

Meie teenused ja kliendimeeskond

Nõustasime Energiasalve investeeringu kaasamisega seotud küsimustes.

Meie  kliendimeeskonda juhtis vandeadvokaat Mirell Prosa, keda toetasid meie partnerid Toomas Prangli ja Paul Künnap, nõunikud Kaspar Endrikson, Hetti Lump ja Pirkko-Liis Harkmaa, vandeadvokaadid Britta Retel ja Olivia Kranich, advokaadid Sandra Mikli ja Elina Mizerova ning samuti juristid Kadri Puu, Lee Laanemäe ja Kevin Piho.