Täna algas Nasdaq Tallinna börsil kauplemine vastasutatud Baltic Horizon Fundi osakutega, mille noteeris börsil esimese kinnisvarafondina Northern Horizon Capital. SORAINENi rahvusvaheline meeskond nõustas Northern Horizon Capitali kogu börsile tuleku ja kapitali kaasamise protsessis.

SORAINEN nõustas Northern Horizon Capitali Eesti üksust fondivalitseja tegevusloa uuendamisel alternatiivfondi fondivalitseja (AIFM) tegevusloaks ja uue avaliku kinnise evergreen kinnisvarafondi asutamisel. Finantsinspektsioon andis tegevusloa ja registreeris fondi nimega Baltic Horizon Fund 23. mail 2016.

Northern Horizon Capital on Põhjamaades, Saksamaal, Baltimaades, Poolas ja Venemaal tegutsev kinnisvarafondide valitseja. Alternatiivfondi fondivalitseja tegevusluba annab Northern Horizon Capitalile muuhulgas võimaluse valitseda alternatiivseid investeerimisfonde, mille varade maht ületab 100 miljonit eurot (finantsvõimenduseta fondide puhul 500 miljonit eurot) ja pakkuda oma teenuseid kogu Euroopa Liidus.

‘Siiras rõõm on olnud teha viimase poole aasta jooksul igapäevaselt koostööd sellise targa ja mitmekülgse meeskonnaga. SORAINENi meeskonna kiire, põhjalik ning organiseeritud juriidiline abi paralleelsete protsesside edasiviimisel eduka lõpuni oli maailmatasemel. Samuti on kiiduväärt selle meeskonna suhtlemis- ning kaasamisoskus erinevate osapoolte puhul’, sõnas Northern Horizon Capitali fondijuht Tarmo Karotam.

Paralleelselt tegevusloa taotlemisega nõustas SORAINEN Northern Horizon Capitali ka vastasutatud fondi osakute avaliku pakkumise korraldamisel ja fondi noteerimisel Nasdaq Tallinna börsil. Lisaks nõustas büroo uue fondi ühinemist Northern Horizon Capitali juhitava kinnise kinnisvarafondi Baltic Opportunity Fundiga. Kapitali kaasamine ja ühinemine viidi lõpule samaaegselt, et kauplemine restruktureeritud fondi osakutega võiks juba 6. juulil alata.

Fondiosakute pakkumine oli suunatud Rootsi kutselistele ja jaeinvestoritele, kutselistele investoritele teistes Euroopa riikides alternatiivfondi fondivalitseja direktiivi alusel, ning teatud erandite alusel ka teist tüüpi investoritele riikides, kus pakkumine läbi viidi. Osakute avaliku pakkumise prospekti registreeris Finantsinspektsioon 6. juunil, ühinemise luba väljastati juba fondi asutamisega samal päeval 23. mail.

SORAINEN nõustas klienti kogu protsessi ulatuses, sealhulgas alternatiivfondi fondivalitseja sise-eeskirjade ja juhiste, lepingulise fondi tingimuste, ühinemisega seotud otsuste ja dokumentatsiooni ning prospekti ja noteerimisavalduse koostamisel, samuti menetlustes Finantsinspektsioonis, Nasdaq Tallinna Börsil ja Eesti väärtpaberite keskregistris.

Klienti nõustasid SORAINENi partner Reimo Hammerberg, advokaadid Jane Eespõld, Kristina Promet ning juristid Daiva Liubomirskienë, Karina Kuizinaitë, Martins Rudzitis, Gerd Laub ja Kadi Sink, samuti mitmed teised advokaadid ja juristid SORAINENi büroodes Tallinnas, Riias ja Vilniuses.