Sorainen ja Cleary Gottlieb Steen Hamilton nõustasid rahvusvahelist pankade sündikaati, millesse kuulusid Citigroup, Carnegie Investment Bank, Erste Group, Swedbank ja LHV Pank, Tallinna Sadama aktsiate avalikus esmapakkumises. Tegemist oli Eesti esimese riigiettevõtte aktsiate avaliku esmapakkumisega pärast 1999. aastat ning Eesti esimese rahvusvahelise elemendiga aktsiate esmapakkumisega. Protsessi tulemusena noteeriti Tallinn Sadama aktsiad Nasdaq Tallinna börsil. Pakkumine koosnes avalikust pakkumisest Eestis ja mitteavalikust pakkumisest valitud Euroopa riikides ja Ameerika Ühendriikides Reg2/144A alusel. Pakkumise kogumaht küündis 147,4 miljoni euroni.

Eesti Vabariigi kui Tallinna Sadama ainuaktsionäri eesmärgid enne aktsiate avaliku esmapakkumise läbiviimist olid: (i) muuta Tallinna börs rahvusvaheliste investorite teadlikkuse tõstmise läbi atraktiivsemaks ja (ii) pakkuda Eesti erainvestoritele ja pensionifondidele kodumaiseid investeerimisvõimalusi.
Emitent Tallinna Sadam omab Eestis viit sadamat, mis pakuvad piirkonda läbiva kauba- ja reisijate veole infrastruktuuri. Tallinna Sadam haldab lisaks ka siseriiklikke praamiliine Eesti mandriosa ja kohalike saarte vahel ning osutab jäälõhkumisteenust ja teisi merenduse tugiteenuseid.

Soraineni meeskonda juhtisid partner Reimo Hammerberg ning advokaadid Jane Eespõld ja Kai Vainola ning sellesse olid kaasatud partner Paul Künnap, vandeadvokaadid Olivia Kranich, Britta Retel, Kätlin Krisak, Kaspar Endrikson, Cathriin Torop, Hanna Pahk, Kaido Künnapas ning advokaadid Piret Lappert, Kadri Härginen, Kai Vainola, Mirjam Vichmann, Tea Kookmaa, Lise-Lotte Lääne.